harmonogram
Witamy na oficjalnej stronie Juwenaliów AGH 2014.

Finalny harmonogram jeszcze się tworzy, tymczasem prezentujemy Wam
nazwy zespołów, które zagoszczą na tegorocznych Juwenaliach!

Wtorek (13.05) - Bednarek + open party - DJ Antybiotyk
Środa (14.05) - Donatan & Cleo + discopatia - DJ Namteh
Czwartek (15.05) - Student's Party - Dj Namteh
Piątek (16.05) - Łąki Łan + bal przebierańców - DJ Namteh
Sobota (17.05) - Zakopower + Gorączka sobotniej nocy - MICHAEL SWAGGER,
IT'S ON, PRESS TONE,BEREZ, CARBOX

Niedziela (18.05) - Dr Misio
regulamin
Regulamin terenu "Strefa Plaża"
1. „Strefa Plaża” zwana dalej „plażą” jest czynna w godzinach od 12:00 do 2:00.
Poza godzinami otwarcia, zabrania się przebywania na jej terenie.
2. Goście plaży mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
3. Osoby przebywające na terenie plaży mają obowiązek stosowania się do zaleceń
służb porządkowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
4. Na teren plaży zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
5. Na teren plaży zabrania się wnoszenia napojów i żywności.
6. Służby porządkowe organizatora mają prawo:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na plaży,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt 4 regulaminu.
7. Na teren plaży nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, niepełnoletnie, będące pod wpływem środków odurzających,
zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt 4 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 6 (a-c) regulaminu.
8. Wstęp na plażę mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
9. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:
a) zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu,
b) bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
c) organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zgubionych biletów,
d) posiadany przez uczestnika bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzenia osoby towarzyszącej,
e) zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na plażę, niemożliwe jest ponowne wejście na plażę po jej opuszczeniu.
10. Z terenu plaży będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z jej regulaminem.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione bez opieki i kradzieże na terenie plaży oraz uszczerbki na zdrowiu wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów.
12. Goście plaży zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na plaży, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
13.Posiadacze biletu (osoby przebywające na terenie Strefy Plaża) mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
14.Posiadacze biletu (osoby przebywające na terenie Strefy Plaża) narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które są wykorzystywane podczas imprezy/koncertu (mogą doprowadzić do ataku epilepsji).
15. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany przebiegu imprez odbywających się na terenie plaży.
16. Osoba przebywająca na terenie plaży jest zobowiązana do zachowania czystości i kultury osobistej.
17. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie plaży. Każda osoba przebywająca na tym terenie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
18. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach,
organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

bilety
Informacje o miejscach sprzedaży biletów już wkrótce!
konkursy
Ruszamy z konkursem na projekt koszulki juwenaliowej!

Do 15 kwietnia czekamy na Wasze pomysły - wysyłajcie je na adres konkURSS@samorzad.agh.edu.pl. Nadesłane prace wrzucimy do albumu
na naszym profilu, a Wy będziecie mieć tydzień na wybranie, za pomocą lajków, projektu, który przypadnie Wam najbardziej do gustu.

Regulamin konkursu

Więcej informacji podamy wkrótce! :-)

Tu może być Twój projekt!
zawody-sportowe
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKU MS-AGH
Wtorek (13.05), Środa (14.05) od 10:00 - rozgrywki grupowe
Sobota (17.05) - faza finałowa

W czasie finałów przewidziane konkursy dla kibiców.

ZAPISY WKRÓTCE

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA PLAŻY

Czwartek (15.05), Piątek (16.05) od 12:00

ZAPISY WKRÓTCE

TURNIEJ KOSZYKÓWKI - SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!

Atrakcyjne nagrody!
Serdecznie zapraszamy!
patroni
patronipatroni


sponsorzy
kontakt
URSS AGH Academica Akademia Górniczo-Hutnicza
Kontakt dla mediów
Wszystkie media, piszące z pytaniami, propozycjami współpracy i podjęcia patronatu lub w jakichkolwiek innych sprawach prosimy uprzejmie o kontakt z Panią Anną Kowalską pod adresem email anja@samorzad.agh.edu.pl